Social media verandert de democratie (gelukkig).

Social media is een gamechanger Over Donald Trump kan veel gezegd worden. Duidelijk is inmiddels dat hij een expert op gebied van sociale media is. Zijn Tweets bereiken meer dan …

Advertenties

Wat zijn de verschillen tussen ‘ik ben links’ of ‘ik ben rechts’ georiënteerd?

Ben ik links of rechts? ‘Politiek links’ of ‘Politiek rechts’ is een indeling van politieke partijen en politieke standpunten c.q. ideologieën. Linkse politiek en rechtse politiek worden als tegengestelde polen …

Advertenties

De zin en onzin van het opstellen van een burgerbegroting

Een raadsstuk zonder raad. Het zou verboden moeten worden. Maandelijks worden beleidsstukken in de gemeenteraad besproken. Regelmatig ontbreekt in deze beleidsnota’s een burgerparagraaf. Of is het niet relevant voor de gemeenteraad …

Advertenties

‘Het systeem van lokale democratie klopt, de (burger)participatie niet’

  De spelregels van de Nederlandse samenleving De Nederlandse Grondwet ziet in 1798 het levenslicht. Op dat moment worden voor het eerst de rechten van de mens vastgelegd. Denk aan de de …

Advertenties

7 aandachtspunten bij het uitzetten van een onderzoek onder burgers.

‘We have a situation’ In het Engels wordt dit gezegd, zodra er een probleem ontstaat. Vervolgens is het zaak dat u deze situatie correct aanpakt. Cristiano Ronaldo deed een test, waarbij …

Advertenties

“Burgerpanels om onderbuikgevoelens te staven”

Martijn Hulsen van onderzoeksbureau TopOnderzoek Het is in de landelijke politiek in Den Haag, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau lastig om besluiten bij burgers, de mensen waarover het …

Advertenties

Het verschilt wat mensen zeggen, en willen, van de overheid.

‘Mensen willen geen boor. Ze willen een gat in de muur’. Zo stelt Theodore Levitt, professor van Harvard Business School. Mensen doen meestal maar wat. Het gaat hen om het …

Advertenties