Het meest corrupte land van de wereld – de top 10

Corruptie Ook wel bekend als sjoemelen en ritselen. Wie kent het niet? In de Van Dale wordt corruptie vertaald als ‘omkoping’ en ‘omkoopbaarheid’. Corruptie leidt tot privileges aan degenen die betalen en …

Advertenties

De 4 belangrijkste redenen om Raadslid / Statenlid te zijn

Baten politieke ambt Volksvertegenwoordigers, waaronder raadsleden, zijn het unaniem met elkaar eens, wat ze het leukste van ‘hun vak’ vinden. In rangorde van belangrijkheid: 1: Eigen talenten inzetten / verder ontwikkelen …

Advertenties

De 3 taken van volksvertegenwoordiger (en de voldoening ervan)

Taken volksvertegenwoordiger Een volksvertegenwoordiger, zoals een raadslid, heeft drie taken: 1 Kaderstellen – kaders stellen voor het beleid 2 Controleren – controleren van bestuurders 3 Vertegenwoordigen – vertegenwoordigen van burgers …

Advertenties

6 redenen waarom kandidaatstelling op kieslijst moeite kostte

Ga ik wel of niet op de kieslijst staan? In een belevingsonderzoek is onlangs aan volksvertegenwoordigers gevraagd naar de ervaren moeite voor de kandidaatstelling. Circa zes van de tien volksvertegenwoordigers …

Advertenties