“I did not have sex with that woman”

Een leugen voor eigen best wil. Eenieder kent het verhaal van president Clinton. Iets soortgelijks gebeurde met zijn uitspraak: ‘I experimented with marijuana a time or two and I didn’t …

Advertenties

1.000.000 ambtenaren: meer doen, met minder

Ambtenaren Nederland De overheid kent diverse sectoren (Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, politie, onderzoeksinstellingen, onderwijs en rechterlijke macht). Het aantal ambtenaren in Nederland schommelt rond de 1 miljoen. Volgens berichtgeving van de …

Advertenties

De top 3 langstzittende Gedeputeerden van Nederland

Gedeputeerde Een Gedeputeerde is lid van de Gedeputeerde Staten (GS) van een provincie. De functie van een gedeputeerde is vergelijkbaar met die van een wethouder. Een gedeputeerde is bestuurder van de …

Advertenties

De 10 politieke partij met het meest aantal leden

Politieke partij Een politieke partij is een organisatie die erop gericht is door deelname aan verkiezingen invloed te verkrijgen op overheidsbeleid in een bepaald geografisch gebied. De naam ‘politieke partij’ …

Advertenties

20 wereldleiders, met hun persoonlijke boodschap, die de wereld veranderde.

Wereldleiders Op dit moment kent de wereld ruim 7 miljard mensen. Het is een opgave om hier boven uit te springen. Wie waren nu echte wereldleiders? Welke personen staken het …

Advertenties